Zhvillimet politike-shoqërore në Dibër në vitet 1920-1939 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Zhvillimet politike-shoqërore në Dibër në vitet 1920-1939