Instituti i Studimeve Europiane – Faqe 2 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Instituti i Studimeve Europiane

Mbrojtja e Pronësisë Intelektuale sipas Legjislacionit të Bashkimit Europian. Vështrim krahasimor i legjislacionit të Bashkimit Europian me legjislacionin e Shteteve të Bashkuara në fushën e pronësisë intelektuale

Enejda (Osmanaj) SHYTI–“Mbrojtja e Pronësisë Intelektuale sipas Legjislacionit të Bashkimit Europian. Vështrim krahasimor i legjislacionit të Bashkimit Europian me legjislacionin e Shteteve të Bashkuara në […]