Uncategorized – Faqe 26 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Uncategorized

Regional Cooperation for the transnational ecosystem sustainable development -RECONNECT

Titulli: Bashkëpunimi rajonal për zhvillimin e qëndrueshëm të ekosistemeve ndërkufitare-RECONNECT Referencë: 5017160 Kohëzgjatja: 15.09.2017 – 14.06.2020   Programi: Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan – Mediterranean […]

ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, – NETCHEM

Titulli: ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education / NETCHEM, Referencë: 573885EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Kohëzgjatja: Tetor 2016-Mars 2020 Programi: ERASMUS+   […]

Graduades Advancement and Development of University Capacities in Albania- GRADUA

Titulli: Avancimi i të Diplomuarve dhe zhvillimi i kapaciteteve universitare në Shqipëri/ GRADUA Referencë: 585961-EPP-1-2017-1-AL-EPPKA2-CBHE-SP Kohëzgjatja: 15/10/2017-14/10/2020 Programi: ERASMUS+ Projekti synon të mbështetë universitetet shqiptare […]

Balkan Med Interregional Innovation Ecosystem for maturing and mainstraming innovative entrepreneurial ideas in Agrifoodsector, – AGROINNOECO

Titulli: “Ekosistemi i inovacionit ndërrajonal BALKAN MED për maturimin dhe integrimin e ideve sipërmarrëse inovatore në sektorin agroushqimor”- AGROINNOECO Referencë: CCI 2014 TC16M4TN003 Kohëzgjatja: 01.09.2017 […]

Agjenica Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit njofton për thirrje “Shkenca me dhe për shoqërinë 2020 (Science with and for Society 2020),” të programit Horizon 2020

  Agjenica Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ka informuar se në kuadër të Thirrjes “Shkenca me dhe për shoqërinë 2020 (Science with and […]

Agjenica Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), “ Shkenca me dhe për shoqërinë 2020 (Science with and for Society 2020),”të programit Horizon 2020

  Agjenica Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ka informuar se në kuadër të Thirrjes “Shkenca me dhe për shoqërinë 2020 (Science with and […]