Consortium d’innovation pour construire des communautes participatives dans les universites d’Europe Centrale et Orientale - UNIVERSITETI I TIRANËS

Consortium d’innovation pour construire des communautes participatives dans les universites d’Europe Centrale et Orientale

 

 

 

 

 

Titulli: Consortium d’innovation pour construire des communautes participatives dans les universites d’Europe Centrale et Orientale
Roli i UT: Koordinator
Kohëzgjatja: 2020-2021
Programi AUF
Përshkrimi: Projekti lidhet me edukimin qytetar me qëllim zhvillimin e veprimtarive që ndikojnë në një formim sa më qytetar dhe aktivizim të të rinjve në nivel rajonal.