Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare - UNIVERSITETI I TIRANËS

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare

Nr.

Emër

Mbiemër

Titull/Gradë

Funksioni

1 Besnik Veliu Msc Përgjegjës 
2 Mimoza  Serjani Msc Personel akademik
3 Marlind  Pelushi Msc Personel akademik
4 Mimoza  Frashëri Msc Personel akademik
5 Edlira Huqi Msc Personel akademik
6 Vitiola  Pelari Msc Personel akademik
7 Alma  Beni Msc Personel akademik
8 Alma  Osmani Msc Personel akademik
9 Pavllo Karaja Msc Personel akademik
10 Alpin Galo Msc Personel akademik
11 Ilir Spahiu Msc Personel akademik
12 Ilir Fortuzi Msc Personel akademik
13 Elisabeta Mancellari Msc Personel akademik
14 Ilir Cani Msc Personel akademik

 

Kontakte:

Besnik Veliu, Përgjegjës Departamenti

E-mail: besnik.veliu@unitir.edu.al