Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare – UNIVERSITETI I TIRANËS

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve Universitare

Nr. Emër Mbiemër Titull/Gradë Funksioni
1 Besnik Veliu Msc Përgjegjës 
2 Mimoza  Serjani Msc Personel akademik
3 Marlind  Pelushi Msc Personel akademik
4 Mimoza  Frashëri Msc Personel akademik
5 Edlira Huqi Msc Personel akademik
6 Vitiola  Pelari Msc Personel akademik
7 Alma  Beni Msc Personel akademik
8 Alma  Osmani Msc Personel akademik
9 Pavllo Karaja Msc Personel akademik
10 Alpin Galo Msc Personel akademik
11 Ilir Spahiu Msc Personel akademik
12 Ilir Fortuzi Msc Personel akademik

 

Kontakte:

Besnik Veliu, Përgjegjës Departamenti

E-mail: besnik.veliu@unitir.edu.al