“FORMAT STANDARDE TË KONTRATAVE DHE “BETEJA E FORMAVE” : NJË VËSHTRIM KRAHASUES – UNIVERSITETI I TIRANËS

“FORMAT STANDARDE TË KONTRATAVE DHE “BETEJA E FORMAVE” : NJË VËSHTRIM KRAHASUES