Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange në Universitetin Kocaeli, Turqi. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange në Universitetin Kocaeli, Turqi.

Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, në universitetin Kocaeli, Turqi. (Print)

Në kuadër të programit Mevlana Exchange është hapur thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2020-2021. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Kocaeli.

http://mevlana.kocaeli.edu.tr/

Nivelet e mobilititit për studentët:

 • Bachelor (viti III nuk mund të aplikojë);
 • Master (viti II nuk mund të aplikojë);
 • Doktoraturë;

Llojet e mobilititet për stafin:

 • Staf akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;

Kohëzgjatja e bursave për studentët:

 • 4 muaj;

Kohëzgjatja e bursave për stafin akademik:

 • 2 javë;

Për t’u njohur me fushat e studimit ju lutem referohuni linkut:

http://mevlana.kocaeli.edu.tr/Dosyalar/Belgeler/MevlanaAlanKodlari.pdf

Dokumentacioni për aplikim për studentët:

 • Formulari i aplikimit;
 • Vërtetim studenti dhe Listë notash (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën turke/angleze);
 • Certifikatë e gjuhës së huaj (anglisht/turqisht);

Dokumentat e nevojshme për aplikim mund të shkarkohen në linkun:

http://mevlana.kocaeli.edu.tr/index_en.php?enpages=page&id=documents  

Në momentin e aplikimit duhet të dorëzohen vetëm dokumentacioni i sipërcituar. Të gjithë dokumentet shtesë do të kërkohen në një moment të dytë.

 

*Studentët paguajnë pagesën e shkollimit në universitetin e vendit të tyre, pra ku ata janë regjistruar dhe nuk paguajnë asnjë pagesë tjetër shkollimi në universitetin pritës.

Dokumentacioni për aplikim për stafin akademik me kohë të plotë:

 • CV dhe Lista e publikimeve (në gjuhën angleze/turke);
 • Academic Staff Mobility Programme;
 • Academic Staff Information Form;

Dokumentat e nevojshme për aplikim mund të shkarkohen në linkun:

http://mevlana.kocaeli.edu.tr/index_en.php?enpages=page&id=documents  

Kompensimi financiar për studentët:

 • Bursa për studentët është 1300 TL (Turkish Lira) për çdo muaj;
 • Biletë udhëtimi (3100 – 4600 TL)

 

Në momentin e aplikimit duhet të dorëzohen vetëm dokumentacioni i sipërcituar. Të gjithë dokumentet shtesë do të kërkohen në një moment të dytë.

Kompensimi financiar për stafin:

 • Kompensim ditor për stafin (45 – 55 TL/ditë);
 • Biletë udhëtimi (3100 – 4600 TL)

 

Afati i aplikimit: 19 Mars 2020

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Drejtoria e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Studentët, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë nga e Hëna në të Enjte ora 10:30 – 11:30 dhe 14:30 – 16:00, si dhe duhet të  dërgohen të  skanuara në  e-mailin iro@unitir.edu.al.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!