Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

 

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa shkëmbimi për studime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

https://www.unito.it/


Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studime;

 

Nivelet e mobilitetit për studentët:

– Bachelor;
– Master;

Kohëzgjatja e bursave:

– Bachelor (1 semestër);
– Master (1 semestër);

Fushat e studimit:

 

Gjuhë italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle;

 

Për më shumë informacion referohuni linkut:

https://en.unito.it/international-relations/students-mobility/exchange-students-and-erasmus-mobility

Bursat përfshijnë: 

– Kompensimin mujor (850 EUR në muaj për studentët);
– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

 

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni link-ut: 
http://ec.europa.eu/programm…/erasmus-plus/…/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

 

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor:

-CV (në gjuhën italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle); 
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle);
-Listë notash (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle);
-Letër Motivimi në gjuhën italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle;
-Certifikatë e gjuhës së huaj (italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle);
-*Learning Agreement;

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit. 


KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Torinos lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ata që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset fillimisht nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti  dhe më pas në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +. Nëse studenti bën ndryshime të lëndëve gjatë mobilitetit, pjesa During mobility duhet të firmoset nga personi përgjegjës në fakultet dhe më pas nga personi përgjegjës në Rektorat.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Learning_agreement_for_studies_Erasmus_outgoing-2-1.docx

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Master:

-CV (në gjuhën italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle); 
-Kopje e Pasaportës;
-Vërtetim studenti (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer zyrtarisht në gjuhën italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle);
-Listë notash e nivelit Master (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer zyrtarisht në gjuhën italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle);
-Listë notash dhe diplomë e nivelit Bachelor (në gjuhën shqipe dhe të përkthyer zyrtarisht në gjuhën italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle);
-Letër Motivimi në gjuhën italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle në varësi të programit të studimit;
-Certifikatë e gjuhës së huaj (italiane / gjermane / angleze / frënge / spanjolle);
-*Learning Agreement;

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit. 


KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Torinos lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ata që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset fillimisht nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti  dhe më pas në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +. Nëse studenti bën ndryshime të lëndëve gjatë mobilitetit, pjesa During mobility duhet të firmoset nga personi përgjegjës në fakultet dhe më pas nga personi përgjegjës në Rektorat.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2020/09/Learning_agreement_for_studies_Erasmus_outgoing-2-1.docx

Afati për aplikim: 25 Nëntor 2021

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të  dërgohen të  skanuara në  e-mailin iro@unitir.edu.al.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!