Impakti i manaxhimit strategjik në përformancën e strukturave hoteliere (Rajoni i Sarandës) – UNIVERSITETI I TIRANËS

Impakti i manaxhimit strategjik në përformancën e strukturave hoteliere (Rajoni i Sarandës)