Impakti i manaxhimit strategjik në përformancën e strukturave hoteliere (Rajoni i Sarandës) - UNIVERSITETI I TIRANËS

Impakti i manaxhimit strategjik në përformancën e strukturave hoteliere (Rajoni i Sarandës)