Kapitali social, inovacioni dhe performanca e firmave, në kontektin e klasterave turistikë – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kapitali social, inovacioni dhe performanca e firmave, në kontektin e klasterave turistikë