Kapitali social, inovacioni dhe performanca e firmave, në kontektin e klasterave turistikë - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kapitali social, inovacioni dhe performanca e firmave, në kontektin e klasterave turistikë