Në kuadër të programit Horizont 2020 “Science with and for Society” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Në kuadër të programit Horizont 2020 “Science with and for Society”

Në kuadër të programit Horizon 2020, “Thirrja “Science with and for Society”, kërkohet Partnetritet si më poshtë:
 1. Aretés Scarl, Italy
 2. CLES SrL, Italy
 3. Demos Research Institute, Finland
 4. Saint Martin’s Institute of Higher Education ICT Malta
 5. University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland
 6. Društvo za vitalno podaljševanje življenja Slovenije
 7. Ministery of higher education and Scientific research, Tunisia
 8. The Regional Research Centre on Horticulture and Organic Agriculture, Tunisia
 9. Hedi Ayadi Prep school, Sfax, Tunisia
 10. Centre of Biotechnology of Sfax, Tunisia
 11. Smart Tunisian Technoparks, Tunisia

Science with and for Society- Project Partner Search Form

Këto organizata ofrojnë ekspertizën për Topic të ndryshëm SwafS (seleksionuar me X) dhe janë në kërkim të Koordinatorit.

Gjithashtu në materialet referuese do të gjeni edhe kërkesën e “Tunis Science City”  Tunizi e cila ofrohet si Koordinator për TopicSwfS-01-2018-2019-2020 dhe është në kërkim të partnerëve. 

Kontakti e-mail është: sarra_snoussi@yahoo.fr / dorra.machta@cst.rnu.tn

Secili institucion Shqiptar i interesuar, duhet të kontaktojë me pikat e kontaktit që ndodhen në materialet bashkëngjitur me qëllim pjesëmarrjen në konsorcium.