Faqe 147 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, në Poloni, […]