Faqe 162 – UNIVERSITETI I TIRANËS

PËR PËRCAKTIMIN E KRITEREVE PËR FITIMIN E GRADËS SHKENCORE “DOKTOR” DHE TË STANDARDEVE SHTETËRORE PËR FITIMIN E TITUJVE AKADEMIKË “PROFESOR I ASOCIUAR” DHE “PROFESOR”

VEDNIM: Nr. 112 Datë 23.02.2018 “Për përcaktimin e kritereve për fitmin e Gradës Shkencore “Doktor” dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë “Profesor […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Pecs, Hungari

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e […]

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa në programin Mevlana Exchange në Universitetin e Çukurovës, Turqi.

THapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, […]