Blog - Page 187 of 364 - UNIVERSITETI I TIRANËS

INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA;

  Titulli: INTERnationalization at Home: Embedding Approaches and Structures to Foster Internationalization at Western Balkans, – INTERBA Referencë: 610429-EPP-1-2019-1-AL-EPPKA2-CBHE-JP Kohëzgjatja: 10.02.2020 – 14.11.2022 (shtyrë) Programi: […]

Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat; shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore;

Titulli: “Humultimi mbi diversitetin dhe dialogun ndërkulturor në tekstet dhe në praktikat shkollore për një bashkëjetesë më të mirë në vendet e Evropës Qendrore dhe […]

Regional Cooperation for the transnational ecosystem sustainable development -RECONNECT

Titulli: Bashkëpunimi rajonal për zhvillimin e qëndrueshëm të ekosistemeve ndërkufitare-RECONNECT Referencë: 5017160 Kohëzgjatja: 15.09.2017 – 14.06.2020   Programi: Transnational Cooperation Programme Interreg Balkan – Mediterranean […]