Faqe 207 – UNIVERSITETI I TIRANËS

D“Gjuha dhe terminologjia juridike e kushtetutave (vecori të gjuhës së dokumentave zyrtare juridike në gjuhën shqipe, terminologjia përkatëse dhe përqasje me dokumente juridike në gjuhën angleze)”

Emirjona Vukaj – Veçori të gjuhës së dokumenteve zyrtare juridike në gjuhën shqipe, terminologjia përkatëse dhe përqasje me dokumente juridike në gjuhën angleze