Për më shumë Njoftime – UNIVERSITETI I TIRANËS

Për më shumë Njoftime

 

 

Hapet thirrja për bursa për studentët në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Evora, në Portugali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Politeknik të Barit në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + KA 2, për Projektin K-force për vitin akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Ministria Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit për vitin akademik 2020-2021 ofronsërish bursa për studentët, të diplomuarit dhe kërkuesit shkencorë.
Njoftim nga Ambasada e Hungarisë në Tiranë për bursat stipendium.
Urdhëri i Rektorit nr. 23, datë 06.12.2019 “Për rifillimin e procesit mësimor në Universitetin e Tiranës, në datën 10 dhjetor 2019”.
Mundësi Internshipi për studentët e UT në kuadër të Interreg-Project BEECH POWER në Universitetin e Eberswalde, Gjermani.
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Saarland, Gjermani për vitin akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Saarland, në Gjermani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Hacettepe, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Leiden, Holandë, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.
Shtyhet thirrja për bursa për studentët në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Universiteti i Tiranës ka filluar procedurën e promovimit të titujve akademik në përputhje me Ligjin nr.80/2015, datë 22.07.2015 Për arsimin e Lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.112, datë 23.02.2018 “Për përcaktimin e kritereve për fitimin e gradës shkencore ‘Doktor’ dhe të standardeve shtetërore për fitimin e titujve akademikë ‘Profesor i asociuar’ dhe ‘Profesor’”, Statutin e Universitetit të Tiranës, si dhe Rregulloren e organizimit dhe funksionimit të Komisionit për Promovimin e Personelit Akademik, të cilën e gjeni në linkun  (Kliko këtu)
Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës se me Vendimin e Rektorit nr.200, datë 20.11.2019 është shpallur periudha zgjedhore për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +
Shtyhet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për vitin akademik 2019-2020.
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë
Urimi i Rektorit të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr Koni, për fillimin e vitit të ri akademik 2019-2020
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Zadarit, në Kroaci, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për vitin akademik 2019-2020.për vitin akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Vilnius, Lituani për vitin akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Vilnius, Lituani për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Shtyhet thirrja për aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Ekonomisë në Bratislavë
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Huelva, Spanjë në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa për trajnim për studentët në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020
Të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të legalizojnë dokumentat e tyre shkollorë në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, duhet të kryejnë më parë procedurën e konfirmimit të dokumentave në Universitetin e Tiranës.
Hapet thirrja për bursa për studentët në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa për studentët në Universitetin e Foggia-s, Itali në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave Sociale dhe Politike të Panteion, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Hacettepe në Turqi, për vitin akademik 2019-2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor Timisoara, në Rumani për vitin akademik 2019-2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin perëndimor të Timisoarës, në Rumani
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Latvias, Letoni për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020
Hapet thirrja për bursa për studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Latvias, Letoni për vitin akademik 2019-2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Matej Bel në Sllovaki për vitin akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Matej Bel në Sllovaki për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa për studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Bordeaux Montaigne, në Francë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa për stafin akademik për trajnim në Universitetin e Thessaly, Greqi në kuadër të Programit Erasmus +.
Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë Varna, Bullgari për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Ekonomisë Varna në Bullgari, për vitin akademik 2019-2020 
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirja për aplikime për studentët në Universitetin e Janinës, Greqi, në
kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Politeknik të Portos, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Thessaly, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Zadarit, në Kroaci, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +
Hapet thirrja për bursa për stafin akademik për trajnim në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
Agjenica Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ka informuar se në kuadër të Thirrjes“ Shkenca me dhe për shoqërinë 2020 (Science with and for Society 2020),”të programit Horizon 2020, organizata jofitimprurëse zviceriane Swiss NGO RightsTech Women e fokusuar në avancimin e  të drejtave të njeriut, grave dhe vajzave në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë ofron ekspertizën  e saj.
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, në Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +
Hapet thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Ekonomisë në Bratislavë
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg.
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), njofton për, “Thirrje e hapur për aplikim  projektesh bilaterale kërkimi shkencor me Kosovën”
Universiteti i Varshavës ka shprehur interesin të mirëpres të gjithë kërkuesit shkencor që aplikojnë për Post Doktoraturë në thirrjen IF Call-2019
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), bën me dije se në kuadër të Programit Horizon 2020, janë publikuar Programet e Punës 2018-2020. Për vitin 2020 NMBP i është alokuar buxheti prej 825 milionë euro i shpërndarë në 48 tematika. (Për tu njohur ju lutemi klikoni mbi link) Work Programme NMBP Programme Cross-Cutting Activities
Hapet thirrja për bursa për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Drejtoria e Përgjithshme e Tregut të Përbashkët të Komisionit Europian organizon konkursin për esenë rinore mbi temën e sipërmarrjes!
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë
Hapet thirrja për bursa për trajnim në programin Erasmus + në Universitetin SNSPA në Rumani.
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Banka e Shqipërisë fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në konkursin e hapur “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të mirë, 2019”.
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI),  bën me dije se në kuadër të Programit COST, janë publikuar 40 Thirrje të reja COST Action. (Për tu njohur ju lutemi klikoni mbi link)
Njoftim për Bursë në Parlamentin Gjerman
Njoftim për ekspertë të jashtëm. 
Njoftim për aplikim për Bursë Ndërkombëtare në Parlamentin e Berlinit
Hapet thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +.
Shtyhet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Njoftim për konkurs në Bashkinë e Tiranës
Hapet thirrja për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Bordeaux Montaigne, në Francë, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Shtyhet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +.
Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli.
Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Sofies St. Kliment Ohridski në Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e St. Kliment Ohridski, Bullgari, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Vendim KIZ nr. 6 datë 17.05.2019 “Për shpalljen e rezultateve të votimit për kandidatët për anëtar të Bordit të Administrimit të UT, nga studentët me kohë të plotë të UT”
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Draft Rregullore për Zgjedhjet e Këshillave Studentorë në Universitetin e Tiranës.
KIZ, Shpalljen e fillimit të procedurave të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit të UT-ës, të propozuar nga studentët.
Java Europës në Universitetin e TiranësNë kuadër të Javës së Europës, sot më datë 7 maj 2019 në Sallën e Senatit Akademik, Universiteti i Tiranës në bashkëpunim me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme si dhe me Delegacionin e Bashkimit Europian në Shqipëri organizoi aktivitetin me temë “Shqipëria dhe Bashkimi Evropian mbështesin të rinjtë nëpërmjet universitetit”.
Vendim KIZ nr. 3 datë 06.05.2019 “Për përcaktimin e numrit të qendrave të votimit pranë çdo njësie kryesore dhe Filialit të UT, Sarandë
Vendim KIZ nr. 2 datë 06.05.2019 “Për ndryshim në vendimin nr. 1 datë 26.04.2019 të KIZ “Për përcaktimin e afateve të aplikimit për anëtarin e Bordit të Administrimit të UT, të propozuar nga studentët e UT si dhe përcaktimi i afateve për procedurat e tjera
Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin e Granadës, në Spanjë, për stafin me kohë të plotë të zyrave Erasmus+ dhe Projekteve në Universitetin e Tiranës.
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për trajnim për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Shyhet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të Programit RGPP
Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Universiteti i Saarland-it në Gjermani ofron bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020
Universiteti i Tiranës në kuadër të Javës së Europës, organizon në bashkëpunim me Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme si dhe me Delegacionin e Bashkimit Europian në Shqipëri eventin me temë “30 Years of Jean Monnet Activities, 30 Years Erasmus”!
Ditën e Martë, datë 07.05.2019 Ora 11:00, Salla e Senatit të Universitetit të Tiranës!
Bursa studimi Master në Universitetin e Klagenfurtit në Austri
Summer School Molecular Medicine, Jena 19.8.-19.9. 2019
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +.
Konkursi Rajonal “Ideja ime e Biznesit”2019
Mbi rezultatin e votimit për Komisionet e Përhershme në Nivel Institucional dhe Këshillin e Etikës të UT-së 2019.
Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Tuscia, Itali.
Në kuadër të programit “European Union Studies” Universiteti i Tel Avivit ka shpallur thirrjen për aplikime për studentët e huaj që dëshirojnë të kryejnë një vit studimi në Izrael, për vitin akademik 2019-2020
Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli. 
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Njoftim për bursa të plota studimi të nivelit Master të ofruara nga Universiteti i Luxembourg-ut për studentët e Ballkanit Perëndimor!
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Clermont Auvergne, në Francë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri, në Kuadër të Programit Erasmus +, për vitin akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë
Njoftim nga Universiteti i Huelvës
Aplikim Hapet thirrja për EU4TECH 2nd Summer School on Technology Transfer
Letër e hapur e Rektorit të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr KONI, drejtuar pedagogëve dhe studentëve të universitetit të Tiranës si dhe mbarë opinionit publik.
Në kuadër të programit Horizon 2020 nga Komisioni Evropian është hapur thirrje për aplikim për çmimin e parë “Horizon Impact Award”.
FTESË PËR OFERTË “BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE” PROJEKT “IT Governance for Albanian Universities ”ITG4AU” me nr.ref.:Ref: 585578-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP.
Informacion mbi anëtarët e KFZ në Universitetin e Tiranës. Për më shumë klikoni mbi link KFZ.
Hapet thirrja për aplikime për bursa trajnimi në Universitetin Middle East Technical University (METU), në Ankara, Turqi
NJOFTIM PËR STUDENTËT MBI DRAFT RREGULLOREN PËR ZGJEDHJEN E KËSHILLAVE TË STUDENTËVE TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoarës, në Rumani
Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Kodolanyi Janos, në Hungari, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020
Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani.
FTESË PËR OFERTË “BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE”PROJEKT  “IT Governance for Albanian Universities ”ITG4AU” me nr.ref.:Ref: 585578-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP.
Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Messinës, për trajnim për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.
Hapet thirrja e II-të për aplikime për Shkollat Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, për studentët PhD dhe stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus+ KA107
Njoftim për ndryshimin e afatit të vetkandidimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Etikës të UT, përfaqësues të studentëve.
Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin West Attica, për trajnim për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107. 
Në kuadër të Programit Marie Skłodowska- Curie MSCA-COFUND project, Universiteti i Torinos ka hapur Thirrjen për 10 pozicione doktorature, kjo në përputhje me “PhD Technology Driven Sciences:Technologies for Cultural Heritage (Tech4Culture)”.
Hapet thirrja për aplikime për shkëmbimin e studentëve të Universitetit të Tiranës, me Universitetin Ndërkombëtar të Katalunja-s, Barcelonë, Spanjë, në kuadër të Marrëveshjes Bilaterale ndërmjet dy Istitucioneve.
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Autonom të Madridit, në Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Graz-it në Austri për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Mesinës, në Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
 
Njoftim
Nga Ambasada e Francës jemi njoftuar se janë shpallur thirrjet për kandidatura për programin e bursave të qeverisë franceze për vitin akademik 2019-2020.
Për më shumë informacion shikoni lidhjet e mëposhtme në gjuhën frënge dhe shqip.
https://al.ambafrance.org/Bourses-du-Gouvernement-Francais-pour-les-Master-2-et-Doctorat-2018-2019
https://al.ambafrance.org/Bursa-te-qeverise-franceze-per-Mastera-dhe-Doktoratura
 
DITËT E INFORMIMIT TË MATURANTËVE 2019
“Programi i Studimit dhe Kriteret e Pranimit”
 
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka shpallur thirrjen e katërt të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës.
NJOFTIM
Për fillimin e procedurave të vetkandidimit për anëtarë të Komisioneve të Përhershme në nivel institucional. 
VENDIM KIZ, Nr.2 datë 06.02.2019
Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.782, datë 26.12.2018 “Për përcaktimin e kritereve dhe të procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të Bordit të Administrimit, përfaqësues të ministrisë përgjegjëse për arsimin, në institucionet publike të arsimit të lartë”, në Universitetin e Tiranës, hapet procesi zgjedhor, me qëllim përzgjedhjen nga studentët të anëtarëve përfaqësues të propozuar prej tyre në Bordin e Administrimit të Universitetit të Tiranës.
Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF), ka hapur thirrjen për aplikime për Komponentin e Praktikës Profesionale në SH.B.A.
Njoftim për bursat e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë të Hungarisë
Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Las Palmas De Gran Canaria në Spanjë, për stafin e Universitetit të Tiranës.
Hapet thirrja e dytë për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Novi Sad-it, Serbi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Në kuadër të Programit Erasmus+ KA1 hapet thirrja për aplikime për Shkollat Verore në Universitetin Radboud, Hollandë, për studentët PhD dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës.
Hapet Thirrja për aplikime për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Pisa, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Clermont Auvergne, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.
Shtyhet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie, për vitin akademik 2019-2020, në universitetin Kocaeli, Turqi 
Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova në Turqi, për stafin që merret me manaxhimin e programit Erasmus+ KA107 të Universitetit të Tiranës.
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020.
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie, për vitin akademik 2019-2020, në Universitetin Cukurova, Turqi
Hapet thirrja për Bursa në programin Erasmus + në Universitetin Politeknik të Barit në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020, në Universitetin Karamanoğlu Mehmetbey.
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie, për semestrin e parë të vitit akademik 2019-2020, në Universitetin e Trakya.
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik për mësimdhënie, për vitin akademik 2019-2020, në universitetin Kocaeli, Turqi
Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin Silesia në Kativicë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Novi Sad-it, Serbi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019
Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, në Poloni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Njoftim për thirrje nga AUF
Hapje e aplikimeve: Stazhe profesionale nderkombëtare për studentët.
Universiteti i Tiranës është pjesë e PROJEKTIT GRADUA (2017-2020)
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus+ KA 2, për projektin K-Force për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019
Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin e Grazit, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.
Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknik Vilnius Gediminas, në Lituani, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
eklaratë e Senatit Akademik të Univerisitetit të Tiranës, datë 14.01.2019
Vendim i Rektoratit të Universitetit të Tiranës, datë 11.01.2019.
Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova në Turqi, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.
Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin West Attica, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.
Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019
Hapet Thirrja për Aplikime për studentët Ph.D. në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Ftesë për ofertë
Deklaratë për shtyp e Rektorit të UT Prof. Dr. Mynyr Koni
Deklaratë e Senatit Akademik
Hapet thirrja për aplikime për Stafin Akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Charles, në Çeki, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet thirrja për bursa për trajnim për stafin e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Eberswalde në Gjermani për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019
Shtyhet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +
Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin Silesia në Kativicë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin Hacettepe, në Turqi, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
 Njoftim!
Njoftohen të gjithë studentët dhe stafi akademik i Universitetit të Tiranës se për vitin akademik 2018/2019, Ministria Austriake e Arsimit, Shkencës dhe Hulumtimit ofron bursa për studentë, të diplomuar dhe shkencëtarë. Për më tepër klikoni mbitext.
Intervista e Rektorit të UT, Prof. Dr. Mynyr Koni dhënë për televizionin Ora News, mbi akreditimin institucional të Universitetit të Tiranës për një periudhë 4 vjeçare.
Njoftim nga Erasmus + CBHE Team në Komisionin Europian në lidhje me informacionin për përgatitjen e projekteve të suksesshme në kuadër të thirrjes për vitin 2019.
DEKLARATË E REKTORIT PROF. DR. MYNYR KONI PËR AKREDITIMIN INSTITUCIONAL TË UNIVERSITETIT TË TIRANËS
LISTA E RENDITJEVE TË APLIKANTËVE RAUNDI I PARË
KRITERET E PRANIMIT, KUOTAT DHE TARIFAT E STUDIMIT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 RAUNDI I PARË                                    
Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Shtyhet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Politeknik të Barit në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë
Hapet Thirrja për Bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani
Hapet Thirrja për Aplikime për studentët në Universitetin e Zadarit, në Kroaci, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet Thirrja për bursa për stafin akademik për mësimdhënie të Universitetit të Tiranës në Programin Erasmus + në Universitetin e Pavias, në Itali.
Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli për mobilitete në kuadër të programit Erasmus për stafin akademik të UT për trajnim.
Hapet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +
Hapet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +
Hapet Thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Mariborit, në Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019
Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Staffordshire, Angli
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus+ KA 2, për projektin K-Force për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019
Hapet thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani
Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Politeknik të Barit në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët dhe Stafin Akademik në Universitetin Jan Kochanowski në Kielce, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +
Hapen regjistrimet për kurset e gjuhës dhe kulturës kineze pranë Institutit Konfuci- UT.
Hapet Thirrja për Bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet Thirrja për Bursa për Studentët në Universitetin e Foggia-s, Itali në kuadër të Programit Erasmus +
Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali
Hapet Thirrja për Bursa në Kuadër të Programin Erasmus + në South-West University “Neofit Rilski”, në Bullgari, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Saarland-it, Gjermani
Hapet thirrja për aplikime për bursa në Universitetin Çukurova në Turqi, për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + KA 107.
Hapet thirrja për bursa mobiliteti për e Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Tuscia, Itali.
Përditësim i thirrjes për Bursa për Studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të Programit Erasmus +
Hapet Thirrja për Bursa për studentët dhe stafin e UT-së, në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani
Shtyhet Thirrja për Bursa për Stafin Akademik për Trajnim në Universitetin e Genovas, Itali në kuadër të Programit Erasmus +
Hapet thirrja për bursa për studentët dhe stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani.
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë
Njoftim për bursa studimi në Institutin e studimeve për Europën Lindore dhe Juglindore Regensburg
Njoftim për bursa studimi në Institutin e studimeve për Europën Lindore dhe Juglindore Regensburg
Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin e Bolonjës, Itali
Hapet Thirrja për Aplikime për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2018-2019.
Hapet Thirrja për Bursa për stafin akademik në Programin Erasmus + në Universitetin e Bolonjës, Itali
“Mesazhi i Rektorit të Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Mynyr Koni me rastin e përfundimit të vitit akademik 2017-2018”
Sondazhi për ALUMNI-it
Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë
Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali
Në bazë të bashkëpunimit mes Human Development Promotion Center dhe Universitetit të Tiranës kërkohet mbledhja e të dhënave për studentët e vitit të tretë Bachelor të Universitetit të Tiranës.
Lutemi të plotësohet formulari bashkëngjitur:
https://www.surveymonkey.com/r/3BVCY8T
Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni
Hapet thirrja për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni.
Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë
Thirrje për Grante Kërkimore – nga Akademia Austriake e Shkencave..
Shtyhet Thirrja për Bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Sileasian të Teknologjisë, Poloni në kuadër të Programit Erasmus+
Njoftim për Shkollën Verore organizuar nga Fondacioni Gjerman për Bashkëpunim Ligjor Ndërkombëtar (IRZ)
Shtyhet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Çukurova, Turqi, për semestrin e parë të vitit akademik 2018-2019
Hapet Thirrja për Aplikime për Bursa për Studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Anadollit, Turqi, për vitin akademik 2018-2019
Hapet Thirrja për Bursa për studentët në Kuadër të Programit Erasmus+ në Universitetin Eberswalde, Gjermani
HAPET RAUNDI I DYTË I THIRRJEVE PËR APLIKIME TË PËRBASHKËTA KËRKIMORE, TEKNIKO- SHKENCORE, MES SHQIPËRISË DHE AUSTRISË
NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE
“Instituti Konfuci hap regjistrimet për kurset e semestrit të dytë të gjuhës kineze”
BROSHURA E UNIVERSITETIT TË TIRANËS PËR MATURANTËT
PROGRAMI I BURSAVE TË GRUPIT COIMBRA PËR KËRKUESIT E RINJ NGA VENDET FQINJE EVROPIANE
Hapet thirrja për aplikime për shkëmbimin e studentëve të Universitetit të Tiranës, me Universitetin Ndërkombëtar të Katalunja-s, Barcelonë, Spanjë, në kuadër të Marrëveshjes Bilaterale ndërmjet dy Istitucioneve tona.
BANKA ISLAMIKE PËR ZHVILLIM (IDB) KA HAPUR PROGRAMIN E BURSAVE TË MERITËS PËR DOKTORATURË DHE KËRKIME POST DOKTORALE PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019.
THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES TË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË 
THIRRJE PËR PARAQITJEN E SHPREHJES SË INTERESIT PËR ANËTARË TË KËSHILLIT TË LARTË GJYQËSOR  
KRITERET E PRANIMIT NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE PËR VITIN AKADEMIK 2018-2019 NË UNIVERSITETIN E TIRANËS