PËRDORIMI I INSTRUMENTEVE MODERNE PËR DIAGNOSTIKIMIN E FITOPLAZMAVE QË SHKAKTOJNË INFEKSIONE NË BIMËT E MOLLËVE (AP) DHE LEPTONEKROZËN E KUMBULLËS (PLN) - UNIVERSITETI I TIRANËS

PËRDORIMI I INSTRUMENTEVE MODERNE PËR DIAGNOSTIKIMIN E FITOPLAZMAVE QË SHKAKTOJNË INFEKSIONE NË BIMËT E MOLLËVE (AP) DHE LEPTONEKROZËN E KUMBULLËS (PLN)