PROZA PASMODERNE E DONALD BARTHELMIT: POETIKA DHE DISA ASPEKTE TË PËRMBAJTJES