QEVERISJA E KORPORATAVE DHE PERFORMANCA E KOMPANIVE NË KOSOVË – UNIVERSITETI I TIRANËS

QEVERISJA E KORPORATAVE DHE PERFORMANCA E KOMPANIVE NË KOSOVË