Roli i tirozinë kinazave në transduktimin e sinjalizimit qelizor dhe efekti farmakologjik i barnave në leuçemi – UNIVERSITETI I TIRANËS

Roli i tirozinë kinazave në transduktimin e sinjalizimit qelizor dhe efekti farmakologjik i barnave në leuçemi