SFIDA E FINANCIMIT TË SH.A. UJËSJELLËSAVE NË SHQIPËRI NË PERSPEKTIVËN EUROPIANE