STUDIMI I VETIVE SPEKTRALE TË GJETHEVE DHE AKTIVITETI I TYRE FOTOSINTETIK