STUDIMI I VETIVE SPEKTRALE TË GJETHEVE DHE AKTIVITETI I TYRE FOTOSINTETIK – UNIVERSITETI I TIRANËS

STUDIMI I VETIVE SPEKTRALE TË GJETHEVE DHE AKTIVITETI I TYRE FOTOSINTETIK