Fakulteti i Drejtesise – Faqe 8 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Etiketë: Fakulteti i Drejtesise

KUPTIMI RËNDËSIA DHE KUSHTET E VLEFSHMËRISË SË VEPRIMIT JURIDIK NË RASTIN E KALIMIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME RËNDËSIA, NATYRA DHE EFEKTI QË KA REGJISTRIMI I TITULLIT TË PRONËSISË NE REGJISTRAT PUBLIKË TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

EVELINA QIRJAKO-KUPTIMI RËNDËSIA DHE KUSHTET E VLEFSHMËRISË SË VEPRIMIT JURIDIK NË RASTIN E KALIMIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME RËNDËSIA, NATYRA DHE EFEKTI QË KA REGJISTRIMI […]