Trajnim datë 13.05.2022, ora 10:30-12:30“Menaxhimi i Performancës dhe Motivimi i Burimeve Njerëzore; Përmirësimi i Aftësive Komunikuese dhe Ndërpersonale” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Trajnim datë 13.05.2022, ora 10:30-12:30“Menaxhimi i Performancës dhe Motivimi i Burimeve Njerëzore; Përmirësimi i Aftësive Komunikuese dhe Ndërpersonale”

Trajnim datë 13.05.2022, ora 10:30-12:30
“Menaxhimi i Performancës dhe Motivimi i Burimeve Njerëzore; Përmirësimi i Aftësive Komunikuese dhe Ndërpersonale”
 

Universiteti i Tiranës, fton personelin së bashku me studentët e UT-së të marrin pjesë në trajnimin “Menaxhimi i Performancës dhe Motivimi i Burimeve Njerëzore; Përmirësimi i Aftësive Komunikuese dhe Ndërpersonale”i cili do të zhvillohet më datë 13.05.2022 ora 10:30-12:30, me pjesëmarrjen e Dr. Sllavka Kurti, lektore në Fakultetin e Ekonomisë. 

Aktiviteti do të organizohet në Sallën e Senatit Akademik pranë Rektoratit të UT-së. 

Në vijim gjeni agjendën e trajnimit dhe biografinë e Dr. Sllavka Kurti. 

Agjenda_seminar_13.05.2022_pdf

short bio_Sllavka_Kurti_pdf