Vendim KIZ nr.8, datë 17.05.2022, "Për zhvillimin e veprimtarisë së Komisionit Institucional të Zgjedhjeve pranë mjediseve të Fakultetit të Shkencave Sociale të UT-së" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Vendim KIZ nr.8, datë 17.05.2022, “Për zhvillimin e veprimtarisë së Komisionit Institucional të Zgjedhjeve pranë mjediseve të Fakultetit të Shkencave Sociale të UT-së”