VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I RESURSEVE NATYRORE DHE NJERËZORE TË KRAHINAVE LUMË-GORË (KOSOVË) PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË TYRE – UNIVERSITETI I TIRANËS

VLERËSIMI DHE MENAXHIMI I RESURSEVE NATYRORE DHE NJERËZORE TË KRAHINAVE LUMË-GORË (KOSOVË) PËR ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM TË TYRE