njoftime – Faqe 62 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: njoftime

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Comenius në Bratislavë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës për mësimdhënie dhe trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2021-2022.

 Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin Comenius në Bratislavë, për stafin me kohë të plotë të Universitetit […]

Universiteti i Tiranës, nën kujdesin e Rektorit, Prof. Dr. Artan Hoxha, fton stafin akademik të UT-së të marrë pjesë në seminarin online me temë “Making degree programs more relevant and more learner centered, in the light of EU/EHEA objectives and trends”, datë 15.10.2021, ora 9:00-14:00, me pjesëmarrjen e një trajnueseje ndërkombëtare, znj. Ann Katherine Isaacs.

  Universiteti i Tiranës, nën kujdesin e Rektorit, Prof. Dr. Artan Hoxha, fton stafin akademik të UT-së të marrë pjesë në seminarin online me temë […]

Universiteti i Tiranës, nën kujdesin e Rektorit, Prof. Dr. Artan Hoxha, fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në seminarin online me temë “Micro-credentials”, datë 06.10.2021, ora 9:30-13:00, me pjesë marrjesn e një trajnueseje ndërkombëtare, znj. Chiara Finocchietti dhe Prof. Asoc. Linda Pustina

Universiteti i Tiranës, nën kujdesin e Rektorit, Prof. Dr. Artan Hoxha, fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në seminarin online me temë “Micro-credentials”, […]