Ideologjia në tekstet shkollore të gjuhës dhe të letërsisë gjatë viteve 1978- 1985 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ideologjia në tekstet shkollore të gjuhës dhe të letërsisë gjatë viteve 1978- 1985

Titulli: “Ideologjia në tekstet shkollore të gjuhës dhe të letërsisë gjatë viteve 1978- 1985”;

Referencë: 1516/25 Prot., datë 22.05.2023;

Kohëzgjatja: 15 muaj;

Qëllimi: të hedhë dritë mbi ndikimin e ideologjisë në tekstet shkollore të periudhës së komunizmit;

Koordinator: Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë;

Programi: Universiteti i Tiranës, Kërkim, Ekselencë, Inovacion (UT-KEI)