Blog - Page 161 of 367 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha, priti në një takim Ambasadorin e parë të Japonisë në Tiranë, SH.T.Z. ITO Makoto

Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha, priti në një takim Ambasadorin e parë të Japonisë në Tiranë, SH.T.Z. ITO Makoto. Në takim […]

CILËSIA E AUDITIMIT, PËRCAKTUESIT KRYESORË NGA PIKËPAMJA E PJESMARRËSVE NË TREGUN E AUDITIMIT NË SHQIPËRI

Elsa TANUSHI – “Cilësia e auditimit, përcaktuesit kryesorë nga pikëpamja e pjesmarrësve në tregun e auditimit në Shqipëri”  

EKSPORTI DHE PRODUKTIVITETI I FIRMAVE, ME FOKUS TË VEÇANTË SME-TË. EVIDENCË NGA SHQIPËRIA DHE VENDE TË RAJONIT

Kladiola GJINI – “Eksporti dhe produktiviteti i firmave, me fokus të veçantë SME-të. Evidencë nga Shqipëria dhe vende të rajonit”