Qendra Virtuale e Zhvillimit Profesional dhe Trajnimit në Universitetin e Tiranës, në kuadër të zbatimit të procesit të Bolonjës, ju fton të merrni pjesë në seminarin datë 19.05.2022 ora 11:00-13:00 me temë “Referencimi i Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve me atë Evropiane” - UNIVERSITETI I TIRANËS

Qendra Virtuale e Zhvillimit Profesional dhe Trajnimit në Universitetin e Tiranës, në kuadër të zbatimit të procesit të Bolonjës, ju fton të merrni pjesë në seminarin datë 19.05.2022 ora 11:00-13:00 me temë “Referencimi i Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve me atë Evropiane”

 

Aktiviteti do të zhvillohet në Sallën e Senatit Akademik pranë Rektoratit të UT, me pjesëmarrjen e Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani, anëtar i task-forcës dhe ekspert lokal për raportin e referencimit. 

Linkun për regjistrimin si pjesëmarrës :https://forms.office.com/r/rHDYLTuGLv

Në vijim gjeni agjendën e seminarit dhe biografinë e Prof. Dr. Aleksandër Xhuvani. 

Agjenda e Seminarit 19_04_2022

Bio_A_Xhuvani_EN

 

Al_Ref_Rep_UT

Consolidated Referencing report Albania_Final_.2022_v2

Model_Syllabus_lende_UPT_ax

Supl Bachelor INF