Trajnimi “Menaxhimi i konflikteve, konflikti i shëndetshëm dhe bashkëpunimi ndërmjet inteligjencës emocionale” datë 12.05.2022 ora 11:00-14:00 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Trajnimi “Menaxhimi i konflikteve, konflikti i shëndetshëm dhe bashkëpunimi ndërmjet inteligjencës emocionale” datë 12.05.2022 ora 11:00-14:00

Trajnimi “Menaxhimi i konflikteve, konflikti i shëndetshëm dhe bashkëpunimi ndërmjet inteligjencës emocionale”, datë 12.05.2022 ora 11:00-14:00

 Universiteti i Tiranës, fton personelin së bashku me studentët e UT-së të marrin pjesë në trajnimin “Menaxhimi i konflikteve, konflikti i shëndetshëm dhe bashkëpunimi ndërmjet inteligjencës emocionale”i cili do të zhvillohet më datë 12.05.2022 ora 11:00-14:00, me pjesëmarrjen e Dr. Blerina Hamzallari, Përgjegjëse në Departamentin e Sociologjisë dhe Dr. Brunilda Zenelaga lektore në Fakultetin e Shkencave Sociale. 

Aktiviteti do të organizohet në Sallën Didaktike Konfuci pranë Godinës “Liria”. 

Linkun për regjistrimin si pjesëmarrës : https://forms.office.com/r/xgG1bLMTqa

Në vijim gjeni agjendën e trajnimit dhe biografinë e Dr. Blerina Hamzallari dhe Dr. Brunilda Zenelaga. 

Agjenda e trajnimit

Short Bio B. Zenelaga

Short Bio B. Hamzallari

 

Trajnim UT 12 maj 2022

Trajnim UT Inteligjenca emocionale Blerina