UT në proces zgjedhor për Këshillat e Studentëve - UNIVERSITETI I TIRANËS

UT në proces zgjedhor për Këshillat e Studentëve

UT në proces zgjedhor për Këshillat e Studentëve.

Universiteti i Tiranës është në procesin e zgjedhjeve të para për Këshillat Studentorë, që do të mbahen në datën 16 dhjetorNë këtë kuadër, u ngritën edhe struktuar menaxhuese të këtij procesi.

U konstituuan Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor në Universitetin e Tiranës dhe Komisioni i Apelimit Studentor, si dhe u zgjodhën kryetarët respektivë të këtyre strukturave.

Komisioni Institucional Zgjedhor Studentor përbëhet nga:
– Adelina Shima
– Anisa Krasniqi
– Dardan Baçaj
– Erta Sina
– Klaudia Gaçi
– Stela Binaj
Pas konsituimit, Komisioni zgjodhi si kryetar znj.Klaudija Gaçi
 
Ndërsa Komisioni i Apelimit Studentor, përbëhet nga:
– Rubin Rredhi
– Adelina Yzeiri
– Katerina Hoxha
– Sindi Myrtaj
– Martin Dushi
– Enxhi Bibo
Pas konstituimit, Kryetar i Apelimit Studentor në Universitetin e Tiranës u zgjiodh Z.Rubin Rredhi.

 

Vendim i Komisionit Institucional Zgjedhor Studentor, Nr. 3, datë 25.11.2021 “Për shpalljen e fillimit të procedurave për regjistrimin e kandidatëve, për anëtarë të Komisionit të Zgjedhjeve Studentore në Fakultete (KZSF), në Universitetin e Tiranës” (Kliko këtu)