Blog - Page 245 of 369 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Blog

Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit të Tiranës dhe Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr Koni dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi […]

Nënshkrimi i memorandumit të bashkëpunimit midis Universitetit të Tiranës dhe Kuvendit të Republikës së Shqipërisë

Universiteti i Tiranës dhe Kuvendi i Republikës së Shqipërisë nënshkruan një memorandum bashkëpunimi ditën e martë, datë 13.12.2016 në orën 11.00 në Sallën e Senatit […]