Departamenti i se Drejtes Civile Archives - Page 4 of 6 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Departamenti i se Drejtes Civile

KUPTIMI RËNDËSIA DHE KUSHTET E VLEFSHMËRISË SË VEPRIMIT JURIDIK NË RASTIN E KALIMIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME RËNDËSIA, NATYRA DHE EFEKTI QË KA REGJISTRIMI I TITULLIT TË PRONËSISË NE REGJISTRAT PUBLIKË TË PASURIVE TË PALUAJTSHME

EVELINA QIRJAKO-KUPTIMI RËNDËSIA DHE KUSHTET E VLEFSHMËRISË SË VEPRIMIT JURIDIK NË RASTIN E KALIMIT TË PASURISË SË PALUAJTSHME RËNDËSIA, NATYRA DHE EFEKTI QË KA REGJISTRIMI […]