Disertacione FSHN – Faqe 4 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Disertacione FSHN

Identifikimi përmes analizës së ADN-së i varianteve polimorfe të gjeneve CYP2C9 dhe CYP2C19 përgjegjës për metabolizmin e barnave mjekësore në popullatën shqiptare

Suada Lalaj–“Identifikimi përmes analizës së ADN-së i varianteve polimorfe të gjeneve CYP2C9 dhe CYP2C19 përgjegjës për metabolizmin e barnave mjekësore në popullatën shqiptare”

MODELIMI DHE ANALIZA STATISTIKE E TË DHËNAVE TË MBIJETESËS, MODELIM PARAMETRIK DHE SEMI PARAMETRIK I TË DHËNAVE TË CENSURUARA

Lule BASHA – “Modelimi dhe analiza statistike e të dhënave të mbijetesës, modelim parametrik dhe semi parametrik i të dhënave të censuruara”