Dok. ne Menaxhim – Faqe 2 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Dok. ne Menaxhim

ANALIZA E IMPLEMENTIMIT TË PROJEKTEVE PPP NË KOSOVË – PËRFITIMET, VËSHTIRËSITË DHE FAKTORËT KRITIKË TË SUKSESIT PËR PPP

Shehide QERIMAJ – Analiza e implementimit të projekteve PPP në Kosovë – Përfitimet, vështirësitë dhe faktorët kritikë të suksesit për PPP