F. Ekonomise – Faqe 4 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: F. Ekonomise

EKSPORTI DHE PRODUKTIVITETI I FIRMAVE, ME FOKUS TË VEÇANTË SME-TË. EVIDENCË NGA SHQIPËRIA DHE VENDE TË RAJONIT

Kladiola GJINI – “Eksporti dhe produktiviteti i firmave, me fokus të veçantë SME-të. Evidencë nga Shqipëria dhe vende të rajonit”

ANALIZA E PËRCAKTUESVE TË KËNAQËSISË DHE BESNIKËRISË KONSUMATORE NË FUNKSION TË STRATEGJISË MARKETING(RASTI I INSTITUCIONEVE MIKROFINANCIARE NË SHQIPËRI)

Xhevair PELIVANI – “Analiza e Përcaktuesve të Kënaqësisë dhe Besnikërisë Konsumatore në Funksion të Strategjisë Marketing(Rasti i Institucioneve Mikrofinanciare në Shqipëri)”