F. Ekonomise Archives - Page 5 of 28 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: F. Ekonomise

MANAXHIMI I NDRYSHIMIT NË SEKTORIN PUBLIK VENDOR NË SHQIPËRI. KARAKTERISTIKAT E IMPLEMENTIMIT TË REFORMËS ADMINISTRATIVE TERRITORIALE

Adisa BALA – “Manaxhimi i ndryshimit në sektorin publik vendor në Shqipëri. Karakteristikat e implementimit të reformës administrative territoriale”