F.SH te Natyres Archives - Page 4 of 27 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: F.SH te Natyres

Bazat e të dhënave të objekteve hapësinore,teknikat,zhvillimi i modeleve, procesimi analitik,gjurmimi i të dhënave dhe vizualizimi nësistemet e informacionit gjeografik

Gerta Gradeci–“Bazat e të dhënave të objekteve hapësinore,teknikat,zhvillimi i modeleve, procesimi analitik,gjurmimi i të dhënave dhe vizualizimi nësistemet e informacionit gjeografik”