F.SH te Natyres Archives - Page 6 of 27 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: F.SH te Natyres

MODELIMI DHE ANALIZA STATISTIKE E TË DHËNAVE TË MBIJETESËS, MODELIM PARAMETRIK DHE SEMI PARAMETRIK I TË DHËNAVE TË CENSURUARA

Lule BASHA – “Modelimi dhe analiza statistike e të dhënave të mbijetesës, modelim parametrik dhe semi parametrik i të dhënave të censuruara”  

STUDIM MBI KONVERGJENCËN DHE QËNDRUESHMËRINË NË PROBLEMIN E VLERËS FILLESTARE TË EKUACIONEVE DIFERENCIALE TË ZAKONSHME DHE ATYRE TË VONUARA

Elfrida Dishmema–“Studim mbi konvergjencën dhe qëndrueshmërinë në problemin e vlerës fillestare të ekuacioneve diferenciale të zakonshme dhe atyre të vonuara”

TEKNIKA STATISTIKE BAYESIANE E TË TJERA PËR TË DHËNA TË SONDAZHEVE PËR ZONAT E VOGLA (SMALL AREA) : VLERËSIMI,KORREGJMI,SHMANGIA E DEFORMIMEVE

Klodiana BANI – “Teknika statistike bayesiane e të tjera për të dhëna të sondazheve për zonat e vogla (small area) : vlerësimi,korregjmi,shmangia e deformimeve”

STUDIMI NË NJË IMPIANT EKSPERIMENTAL I PARAMETRAVE QË DIKTOJNË EKUILIBRIN DHE MODELIMI I SISTEMIT DINAMIK TË ABSORBIMIT TË AVUJVE TË ETANOLIT

Erinda PILURI – “STUDIMI NË NJË IMPIANT EKSPERIMENTAL I PARAMETRAVE QË DIKTOJNË EKUILIBRIN DHE MODELIMI I SISTEMIT DINAMIK TË ABSORBIMIT TË AVUJVE TË ETANOLIT”