Blog - Page 365 of 369 - UNIVERSITETI I TIRANËS

MOHIMI, MËNYRAT DHE MJETET SHPREHËSE TË TIJ NË LIGJËRIMIN BASHKËKOHOR TË GJUHËS ANGLEZE DHE SHQIPE DHE ASPEKTET DIDAKTIKE TË TIJ

Irena Shehu – Mohimi, mënyrat dhe mjetet shprehëse të tij në ligjërimin bashkëkohor të gjuhës angleze dhe shqipe dhe aspektet didaktike të tij

RAPORTE TË PËRDORIMIT TË LIDHORES DHE PASKAJORES NË GJUHËN SHQIPE DHE NË GJUHËN GJERMANE NË PËRKTHIMIN E MIRËFILLTË GJUHËSOR DHE LETRAR NË VEPRËN “PALLATI I ËNDRRAVE”

Salian Cullhaj – “Raporte të përdorimit të lidhores dhe paskajores në gjuhën shqipe dhe në gjuhën gjermane në përkthimin e mirëfilltë gjuhësor dhe letrar në […]