Ftesë për ofertë në tender – Faqe 2 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Ftesë për ofertë në tender

Ftesë për tender “Blerje pajisjesh elektronike” Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+”

FTESË PËR TENDER Nr. 7 / 2, Datë 21.04.2021 Për “Blerje pajisjesh elektronike”                                                            Projekt i financuar në kuadër të Programit të BE  IPA II “Erasmus+” […]

Ftesë për ofertë për “Blerje Pajisje Elektronike” në kuadër të projektit LeTSGEPs

Ftesë për ofertë Nr. 49, datë 16.12.2020 për “Blerje Pajisje Elektronike” në kuadër të projektit “Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions-LeTSGEP-s”