Lajmerime – Faqe 7 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Lajmerime

Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin akademik me kohë të plotë të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës për trajnim, për të marrë pjesë në “Javën Ndërkombëtare” që ky universitet do të organizojë në datat 16-20 Maj 2022.

  Hapet thirrja për aplikime për bursa në kuadër të programit Erasmus+ KA107 në Universitetin e Granadës në Spanjë, për stafin akademik me kohë të […]

Urdhër Rektori nr.23, datë 15.04.2022 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërëse të UT-së, si dhe të 1 (një) anëtari të Senatit Akademik, përfaqësues i personelit akademik të Fakultetit të Drejtësisë”

Urdhër nr.23, datë 15.04.2022 “Për fillimin e procesit zgjedhor për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese në disa njësi përbërëse të UT-së, si dhe të 1 (një) […]