Faqe 167 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për bursa për mobilitete në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Pecs, Hungari

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e […]

Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + […]

Hapet thirrja për aplikime për bursa në programin Mevlana Exchange në Universitetin e Çukurovës, Turqi.

THapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, […]

Hapet thirrja për aplikime në kuadër të programit Erasmus+ në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, në Poloni, […]