Arkiva Njoftime 2020 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Arkiva Njoftime 2020

Datë 29.12.2020
Udhëzimin nr. 27, datë 23.12.2020 Për një shtesë në Udhëzim nr. 1, datë 14.01.2020 “Për dokumentacionin dhe procedurat për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e institucionit të arsimit të lartë, degëve të tyre, njësive kryesore dhe programeve të studimit, si dhe për ndarjen ose bashkimin e institucionit të arsimit të lartë”

 

Datë 24.12.2020
Urimi i Rektorit Prof. Dr. Artan Hoxha me Rastin e Festave të Fundvitit
 
Datë 24.12.2020
Lajm i mirë për të gjithë studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës përsa i përket bibliotekës digjitale JSTOR!
 
Datë 23.12.2020
Conference in Europe
 
Datë 23.12.2020
Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Europian të Tiranës
 
Datë 16.12.2020
Ftesë për ofertë për “Blerje Pajisje Elektronike” në kuadër të projektit LeTSGEPs
 
Datë 11.12.2020
Biblioteka digjitale JSTOR

 

Datë 11.12.2020
Universiteti i Padovas 2021 në Itali ka informuar mbi hapjen e edicionit të tretë të thirrjes STARS. 

 

Datë 11.12.2020
Hapet thirrja për aplikime për stafin e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, në Poloni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për mësimdhënie dhe trajnim, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021

 

Datë 11.12.2020
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021

 

Datë 10.12.2020
Rektori i Universitetit të Tiranës Prof. Dr. Artan Hoxha dhe Rektori i Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, Prof. Dr. Dhimitri Bello nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi mes dy universiteteve

 

Datë 09.12.2020
Takimi i Rektorit me Ambasadorin e Mbretërisë së Spanjës

 

Datë 04.12.2020
Stipendium Hungaricum hap thirrjen për aplikim për bursa studimi për studentë të nivelit Bachelor, Master dhe PHD për vitin akademik 2020-2021

 

Datë 03.12.2020
Në kuadër të Progarmit Erasmus Mundus të financuar nga Bashkimi Europian, është hapur thirrja për aplikime për bursa studimi dy vjeçare në nivelin Master mbi Manaxhimi e Pyjeve Mesdhetare dhe Burimeve Natyrore (MEDfOR)
 
Datè 02.12.2020
Këshilli Britanik hap thirrjet për aplikim për pjesëmarrje online në trajnimet me temë: “Komunikimi Shkencor dhe Angazhimi Publik”

 

Datë 25.11.2020
Me trishtim të thellë njoftojmë se një tjetër anëtar i komunitetit të personelit akademik të UT-së, Dr. Kozeta Noti, është ndarë nga jeta ditën e sotme

 

Datë 25.11.2020
Sfidat e mësimdhënies online-Intervista e Rektorit të Universitetit të Tiranës.

 

Datë 12.11.2020
Universiteti i Tiranës fton të gjithë studentët e interesuar të aplikojnë në thirrjen e hapur për “Garën e Studentëve – COVID 19” si pjesë e Programit të Angazhimit Shkencor në Ballkanin Perëndimor organizuar nga Këshilli Britanik

 

Datë 12.11.2020
Shkrese e MASR mbi fillimin e vitit akademik 2020-2021

 

Datë 06.11.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Vytautas Magnus në Lituani për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 24 Nëntor 2020)
 
Datë 29.10.2020
Ftesë për ofertë “Blerje pajijse dhe krijimi laboratorit të GIS”

 

Datë 23.10.2020
Më datë 19 Tetor 2020 u zhvillua takimi i Konferencës së Rektorëve, me rektorë të universiteteve publike dhe jopublike në Shqipëri.

 

Datë 22.10.2020
Senati Akademik i Universitetit të Tiranës nderoi me titullin “Doctor Honoris Causa”, Znj. Marie Royce, Ndihmës Sekretares së Departamentit të Shtetit Amerikan për Cështjet e Arsimit dhe Kulturës.

 

Datë 22.10 2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin West Attica, Greqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 Afati për aplikim: 16 Nëntor 2020)
 
Datë 21.10.2020
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 15 Nëntor 2020)
 
Datë 19.10.2020
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin e Almerias, në Spanjë, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 6 Nëntor 2020)
 
Datë 19.10.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për stafin e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin Mare Nostrum për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 31 tetor 2020)
 
Datë 19.10.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin Mare Nostrum, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 31 tetor 2020)
 
Datë 19.10.2020
Erasmus + Days 2020 në Universitetin e Tiranës

 

Datë 16.10.2020
PËRMIRËSIMI I BASHKËPUNIMIT BULETINI IPA
 
Datë 15.10.2020
Njoftim për trajnime në kuadër të Projektit Horizont 2020, “Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research institutions – LeTSGEPs”

 

Datë 13.10.2020
Shtyhet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë Varna, Bullgari për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021

 

Datë 10.10.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, Hungari, për vitin akademik 2020-2021 (Afati pë aplikim: 05 Nëntor 2020

 

Datë 10.10.2020
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati pë aplikim: 05 Nëntor 2020)

 

Datë 07.10.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Saint Louis në Bruksel, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021

 

Datë 07.10.2020
Hapet thirrja për bursa për studentët në Universitetin Teknik të Rigës, Letoni në kuadër të programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.

 

Datë 07.10.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pavias, në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021

 

Datë 27.09.2020
Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha dhe zj. Sonila Hysi, Drejtor Ekzekutiv Agjencia Kombëtare e Diasporës, nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi  midis dy institucioneve me qëllim dhënien e mundësisë së studimit pranë Universitetit të Tiranës për shtetasit e huaj me origjinë shqiptare
 
Datë 27.09.2020
Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha,  mori pjesë në tryezën e rrumbullakët me temë “E ardhmja e Vjosës, Digat vs Park Kombëtar”

 

Datë 22.09.2020
Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan Hoxha, zhvilloi një takim me Sh.T.Z. Zhou Ding, Ambasador i Republikës Popullore të Kinës në Tiranë.
 
Datë 22.09.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Bolonjës, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021(Afati për aplikim: 19 Tetor 2020)

 

Datë 22.09.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për stafin akademik për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 12 Nëntor 2020).

 

Datë 22.09.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 12 Nëntor 2020)

 

Datë 18.09.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Pisa, Itali, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021 . (Afatti për aplikim: 01 tetor 2020)
 
Datë 16.09.2020
Rrjeti i Universiteteve të Detit të Zi (Black Sea Universities Network), ku Universiteti i Tiranës ëshë anëtar, organizon Konferencën Ndërkombëtare “Kohezioni social në rajonin e Detit të Zi”
 
Datë 14.09.2020
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin e Granadës, në Spanjë, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 05 tetor 2020)
 
Datë 14.09.2020
Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë Varna, Bullgari për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 09 tetor 2020)
 
Datë 04.09.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Saint Louis në Bruksel, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 05 Tetor 2020).

 

Datë 04.09.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin Mare Nostrum, për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021.( Afati për aplikim: 15 Tetor 2020)

 

Datë 04.09.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin e Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin Mare Nostrum për semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 15. Tetor 2020).

 

Datë 01.09.2020
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për studentët Master dhe PhD në semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 22. Shator 2020).

 

Datë 01.09.2020
Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus + në Universitetin Ca’Foscari të Venecias në Itali për stafin akademik në semestrin e dytë të vitit akademik 2020-2021 (Afati për aplikim: 22 Shator 2020).

 

Datë 01.09.2020
Horizon Europe, Misson Cancer – Aksionet e Komisionit Europian për luftën kundër kancer

 

Datë 31.08.2020
Sot më datë 31.08.2020 Prof. Dr. Artan Hoxha, Rektori i Universitetit të Tiranës përmbylli ceremoninë e emërimit të drejtuesve të njësive kryesore përkatësisht në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja dhe në Fakuletin e Shkencave të Natyrës.

 

Datë 28.08.2020
Ceremonitë e emërimit të drejtuesve të njësive kryesore përkatësisht në Fakultetin e Drejtësisë dhe në Fakuletin e Shkencave Sociale.  
 
Datë 27.08.2020
Ceremonia e emërimit të drejtuesve të njësive kryesore në Fakultetin e Ekonomisë dhe në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë

 

Datë 27.08.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Luksemburgut, në Luksemburg

 

Datë 25.08.2020
DEKRET, Për emërimin e Rektorit të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Artan HOXHA

 

Datë 19.08.2020
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin St. Cyril dhe St. Methodius në Veliko Tarnovo, Bullgari, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.
 
Datë 16.08.2020
Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në Universitetin e Tiranës për vitin akademik 2020-2021 të kandidatëve që aplikojnë për transferim të studimeve dhe për program të dytë studimi; trojet dhe kategoritë e vecanta; shtetas të huaj; cikli i dytë i studimeve (Kliko këtu).

 

Datë 27.07.2020
Në kuadër të programit Marie  Skłodowska-Curie COFUND [MSCA-GG] 2 COFUND programs in France opened calls for candidates
 
Datë 22.07.2020
Shkresa e Rektorit të UT Prof. Dr. Mynyr Koni drejtuar Ministres së Arsimit, Sporti dhe Rinisë, Znj. Besa Shahini

 

Datë 14.07.2020
Letër Informative e projektit Panoramed

 

Datë 08.07.2020
Deklaratë e Rektorit të Universitetit të Tiranës

 

Datë 07.07.2020
Thirrje për shprheje interesi: EIT Food Awareness Event
 
Datë 05.07.2020
NJOFTIM I UNIVERSITETIT TË TIRANËS 

 

Datë 05.07.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të UT nuk do të zhvillohet ditën e hënë datë 6 korrik 2020.

 

Datê 05.07.2020
Njoftim për shtyrjen e aplikimeve për vetkandidim për anëtar i KIZ dhe KA.

 

Datë 03.07.2020
Banka e Shqipërisë fton të gjithë studentët shqiptarë të diplomuar brenda dhe jashtë vendit gjatë periudhës tetor 2019 – tetor 2020, të konkurojnë me temat e tyre të diplomës
 
Datë 02.07.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të UT-së e planifikuar për datën 3 Korrik 2020, ora 10:00, do të shtyhet për t’u zhvilluar ditën e hënë, datë 6 Korrik 2020, ora 10:00
 
Datë 02.07.2020
Për arsye të mungesës së aplikimeve, procesi i vetkandidimit për anëtarë të Komisionit Institucional të Zgjedhjeve (KIZ) i UT dhe  të Komisionit të Apelimit (KA) të UT, hapet përsëri, në afatin kohor nga data 3-4 korrik 2020.
 
Datë 02.07.2020
Njoftim i Universitetit të Tiranës
 
Datë 02.07.2020
Përgjigje e Rektorit të UT për studentët e Fakultetit të Ekonomisë në lidhje me çështjen e diplomave!
 
Datë 01.07.2020
Ditën e premte, datë 3 Korrik 2020, ora 10:00, do të zhvillohet  mbledhja e Senatit Akademik të UT-së
 
Datë 01.07.2020
“Njoftim dhe sqarim personelit akademik të Universitetit të Tiranës”
 
Datë 01.07.2020
Urdhër nr.6 datë, 30.06.2020, i Rektorit të UT, “Për shpalljen e ditës së fillimit të procesit zgjedhor dhe datën e përcaktuar nga Ministri i Arsimit Sportit dhe Rinisë, për zgjedhjen e autoriteteve drejtuese dhe senatit akademik të UT

 

Datë 30.06.2020
Urdhër nr. 175, datë 30.6.2020, i Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, “Për zhvillimin e procesit zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë”
 
Darë 30.06.2020
Intervistë e Rektorit të UT në lidhje me çështjen e diplomave të Studentëve të Fakultetit të Ekonomisë

 

Datë 29.06.2020
Shkresa e Rektorit të UT Prof. Dr. Mynyr KONI drejtuar Zj. Besa SHAHINIT, Ministre e MASR.
 
Datë 26.06.2020
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

 

Datë 26.06.2020
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.
 
Datë 25.06.2020
[SMART4ALL]: 2nd Webinar on Open Calls
 
Datë 19.06.2020
Pjesëmarrje në “Webinar UNICA Student”
 
Datë 17.06.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri.

 

Datë 01.06.2020
Hapet thirrja për bursa shkëmbimi për studime në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT-së në Universitetin e Ekonomisë Varna, Bullgari për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

 

Datë 01.06.2020
Shtyhet thirrja për bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Silesia në Katovicë, Poloni, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

 

Datë 01.06.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Silesia në Katovicë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.
 
Datë 29.05.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

 

Datë 29.05.2020
Shtyhet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Perëndimor të Timisoarës, në Rumani
 
Datë 27.05.2020
Njoftim për Webinar nga EU4TECH PoC

 

Datë 22.05.2020
Letër e hapur publike

 

Datë 20.05.2020
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Silesian të Teknologjisë, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus +
 
Datë 14.05.2020
Kërkohen sugjerime nga stafi dhe studentët e Universitetit të Tiranës për krijimin e faqes së Kuvendit të Shqipërisë
 
Datë 08.05.2020
Urdhër i Ministrit të Arsimit Znj. Besa Shahini Nr. 108 datë 08.05.2020 “Për shtyrjen e datës së zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për shak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktur nga pandemia e Covid -19.
 
Datë 07.05.2020
Hapet thirrja për bursa në Programin Erasmus + në Universitetin Silesia në Katovicë, Poloni, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

 

Datë 07.05.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët në Universitetin Comenius në Bratisllavë për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.
 
Datë 06.05.2020
Letër e hapur drejtuar Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë

 

Datë 06.05.2020
Vendime të Senatit Akademik datë 30.04.2020

 

Datë 05.05.2020
Hapet thirrja për aplikime për studentët në Universitetin Silesia në Katovicë, Poloni

 

Datë 05.05.2020
Hapet procedura e konfirmimit të dokumentave

 

Datë 03.05.2020
Në kuadër të Programit Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network, MSCA (ITN), koordinon Thirrjen për 15 PhD positions.
 
Datë 30.04.2020
Njoftim për shtyp i Universitetit të Tiranës
 
Datë 23.04.2020
Ditën e enjte, datë 30 prill 2020, ora 11:00, do të zhvillohet online me platformën Zoom mbledhja e Senatit Akademik të UT-së.
 
Datë 23.04.2020
Ftesë për personelin akademik, administrativ dhe studentët e Universitetit të Tiranës për të marrë pjesë në aktivitetin e organizuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian për gjetjen e zgjidhjeve inovative për sfidat e krijuara nga pandemia.

 

Datë 22.04.2020
Agjencia Kombëtare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacion (AKKSHI) njofton për çeljen e raundit të dytë të aplikimeve tekniko- shkencore, mes Shqipërisë dhe Italisë
 
Datë 20.04.2020
Thirrje e shpallur nga Komisioni Evropian për pjesëmarrje në Hackathon në datat 24-26 prill 2020
 
Datë 17.04.2020
Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Tiranës se me Vendimin e Rektorit nr.47, datë 14.04.2020, periudha zgjedhore dhe data e zgjedhjeve për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës pezullohen.

 

Datë 14.04.2020
Agjencia Universitare e Frankofonisë (AUF) njofton hapjen e thirrjes për projekte ndërkombëtare, si pjesë e planit të veçantë COVID-19.

 

Datë 13.04.2020
Hapet thirrja për bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021 për studentët e UT

 

Datë 13.04.2020
Hapet thirrja për bursa në Programin Erasmus + në Universitetin e La Sapienzës në Itali për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

 

Datë 03.04.2020
Kërkohen sugjerime nga stafi dhe studentët e Universitetit të Tiranës referuar aktiviteteve të Qendrës së vizitorëve në Kuvendin e Shqipërisë
 
Datë 27.03.2020
Urdhër nr. 99, datë 26.03.2020 për disa ndryshime në urdhërin nr.8, datë 14.01.2020“Për procesin zgjedhor për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë” 

 

Datë 20.03.2020
Urdhërat e Rektorit të Universitetit të Tiranës:
 
Datë 14.03.2020
Mesazhi i Rektorit të Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr Koni
 
Datë 14.03.2020
Njoftim për ndërprerjen e shërbimit të konfirmimit të dokumentave
 
Datë 11.03.2020
Njoftim mbi masat e marra për parandalimin e përhapjes së COVID-19
 
Datë 10.03.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin e Universitetit të Tiranës, në Universitetin Valladolid, Spanjë
 
Datë 09.03.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e enjte, datë 12 Mars 2020, ora 09:00
 
Datë 09.03.2020
Vendimi i Rektoratit nr. 1, datë 09.03.2020 “Për ndërprerjen e procesit mësimor në Universitetin e Tiranës”
 
Datë 06.03.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Charles, Republika Çeke, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
 
Datë 05.03.2020
Takim i hapur me studentët e UT me pjesëmarrjen e Shkëlqesisë së tij, Z. Jacek Czaputowicz, Ministër i Jashtëm i Republikës së Polonisë, Shkëlqesisë së tij, Z. Edgars Rinkēvičs, Ministrër i Jashtëm i Republikës së Letonisë, Shkëlqesisë së tij, Z. Linas Antanas Linkevičius, Ministër i Jashtëm i Republikës së Lituanisë dhe Z. Märt Volmer, Zv. Ministër i Jashtëm i Republikës së Estonisë.
 
Datë 03.03.2020
Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020
 
Datë 28.02.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Studimeve të Napolit Federico II, Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021.

 

Datë 24.02.2020
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin Aydın Adnan Menderes, Turqi.
 
Datë 20.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, Hungari, për vitin akademik 2019-2020 dhe për vitin akademik 2020-2021
 
Datë 20.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Pecs, në Hungari, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021

 

Datë 20.02.2020
Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, Poloni në kuadër të Programit Erasmus + në semestrin e parë të vitit akademik 2020-2021
 
Datë 19.02.2020
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Çukurovës, Turqi

 

Datë 19.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara të Nysës, në Poloni, në Kuadër të Programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Datë 19.02.2020
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin e Trakya.
 
Datë 19.02.2020
Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, në universitetin Kocaeli, Turqi.

 

Datë 19.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Camerinos, Itali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Datë 18.02.2020
Hapet thirrja për bursa për studentët në kuadër të Programit Erasmus + në Universitetin Camerino, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Datë 18.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Torinos, Itali për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
 
Datë 13.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Mariborit, Slloveni, për vitin akademik 2019-2020 dhe për vitin akademik 2020-2021

 

Datë 12.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin AMIGO (Universiteti i Evora) për vitin akademik 2019-2020
 
Datë 12.02.2020
Vendime të Senatit Akademik datë 10-11.02.2020

 

Datë 07.02.2020
Hapet thirrja për bursa për trajnim për studentët në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për vitin akademik 2020-2021

 

Datë 07.02.2020
Hapet thirrja për për stafin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin Alexandru Ioan Cuza të Iași, në Rumani për vitin akademik 2019-2020 dhe për vitin akademik 2020-2021.

 

Datë 07.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për për stafin akademik të Universitetit të Tiranës në Universitetin Mehmet Akif Ersoy, Turqi, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.
 
Datë 06.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe stafin akademik më kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetein  Masaryk në Republikën Çeke, për vitin akademik 2020-2021

 

Datë 06.02.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e hënë, datë 10 Shkurt 2020, ora 11:00.
 
Datë 06.02.2020
Hapet thirrja për aplikime për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Institutin Politeknik të Portos, Portugali në kuadër të programit Erasmus +, për vitin akademik 2019-2020

 

Datë 03.02.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Bordeaux Montaigne, Francë, për vitin akademik 2019-2020

 

Datë 03.02.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të programit Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin Autonom të Madridit, Spanjë, për vitin akademik 2019-2020.

 

Datë 03.02.2020
Në kuadër të programit Horizont 2020 “Science with and for Society” kërkohet partneritet

 

Datë 29.01.2020
Vendime të Senatit Akademik datë 29.01.2020

 

Datë 29.01.2020
Periudhë zgjedhore për anëtar të Këshillave Studentorë të Fakulteteve të Universitetit të Tiranës

 

Datë 29.01.2020
Hapet thirrja për bursa mobiliteti për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Studimeve të Napolit Federico II, Itali.

 

Datë 28.01.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + KA 2, për Projektin K-force për vitin akademik 2019-2020

 

Datë 27.01.2020
Shtyhet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Tuscia, në Itali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

 

Datë 27.01.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e mërkurë, datë 29 Janar 2020, ora 11:00.

 

Datë 22.01.2020
Universiteti i Graz, Austri, organizon “INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL SEGGAU 2020”.

 

Datë 21.01.2020
Mbledhja e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës do të zhvillohet ditën e enjte, datë 23 Janar 2020, ora 11:00.

 

Datë 20.01.2020
Hapet thirrja për bursa për stafin akademik me kohë të plotë për trajnim në Universitetin e Janinës, Greqi në kuadër të Programit Erasmus +.

 

Datë 20.01.2020
Hapet thirrja për bursa për stafin me kohë të plotë për trajnim në Universitetin e Thessaly, Greqi në kuadër të Programit Erasmus +.

 

Datë 20.01.2020
Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programin Erasmus + për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Šiauliai State College, Lituani për vitin akademik 2019-2020.

 

Datë 29.01.2020
Çmimi E-SCORE (Excellence in Scientific Collections-based Research) dhënë nga CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities).