Program Erasmus + Archives - Page 4 of 4 - UNIVERSITETI I TIRANËS

Kategori: Program Erasmus +

Përfshirja e moduleve për legjislacionin dhe të drejtat në arsim për programet e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit: një kontribut për të ndërtuar sisteme edukimi të bazuara në të drejtat në vendet në tranzicion”, – EDULAW

    Titulli: Përfshirja e moduleve për legjislacionin dhe të drejtat në arsim për programet e mësuesisë dhe të shkencave të edukimit: një kontribut për […]