Blog – Faqe 194 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Blog

Takimi në kuadër të Projektit Erasmus + Jean Monnet për prezantimin e modulit “Shoqëria shqiptare drejt integrimit të plotë në familjen evropiane”

Më datë 27 shkurt 2019 në Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës, u mbajt takimi në kuadër të Projektit Erasmus + Jean Monnet […]