Blog – Faqe 194 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Blog

Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit të Tiranës dhe Zyrës së Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Rektori i Universitetit të Tiranës, Prof. Dr. Mynyr Koni dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, z. Besnik Dervishi […]