Faqe 168 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Nënshkrimi i marrëveshjes së Bashkëpunimit midis Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit dhe Universitetit të Tiranës.

Nënshkrimi i marrëveshjes  së Bashkëpunimit midis Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit dhe Universitetit të Tiranës. Në datën 8 mars 2018 në sallën […]