Blog - Page 182 of 364 - UNIVERSITETI I TIRANËS

ICT Networking for Overcoming Technical and Social Barriers in Instrumental Analytical Chemistry Education, – NETCHEM

Në vitin akademik 2018-2019 janë zhvilluar këto aktivitete: Workshopi: “Përmirësimi i mësimdhënjes në disa lëndë në programet e nivelit master me elementë të rinj të […]

Mjete gjuhësore dhe strategji të komunkimit për vlerësimin e trashëgimisë kulturore kombëtare materiale dhe jomateriale

Veprimtari të realizuara  gjatë periudhës Janar -Shtator 2019 Aktiviteti i parë i realizuar ishte takimi i parë programues i veprimtarive të projektit për vitin 2019, […]

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin Teknologjik Bialystok, Poloni, në kuadër të Programit Erasmus + për semestrin e dytë […]

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Politeknik të Portos, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik 2019-2020.

Shtyhet thirrja për aplikime për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në Institutin Politeknik të Portos, Portugali, për semestrin e dytë të vitit akademik […]