Faqe 191 – UNIVERSITETI I TIRANËS

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), njofton për, “Thirrje e hapur për aplikim projektesh bilaterale kërkimi shkencor me Kosovën”

  Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), bën me dije se në kuadër të Programit COST, janë publikuar 40 Thirrje të reja COST […]